200 diệu kế trên thương trường, chiến trường và trong đối nhân xử thế

100,000

Sách in năm 1997

Dày 320 trang

Gồm 200 diệu kế được minh họa bằng các chuyện thực tế thời phong kiến TQ

Còn hàng

200 diệu kế trên thương trường, chiến trường và trong đối nhân xử thế

100,000