Con số dân gian – Cuốn sách quý về văn hóa cổ truyền và ứng dụng “con số” trong đời sống

Mỗi dân tộc đều có những ấn tượng số khác nhau và ấn tượng này cũng khác nhau do hoàn cảnh địa lý, môi trường, phong tục tập quán và các luận thuyết sinh khác nhau. Nhưng nhìn chung các ấn tượng dân gian số tồn tại ở 3 dạng cơ bản:
Hình thành những ấn tượng số kiêng kỵ, số may mắn
Dùng ấn tượng số để diễn đạt trong các loại hình tục ngữ, thành ngữ, ca dao và văn học v.v…
Dùng con số để giải thích đời sống con người, duyên phận v.v…
Khảo cứu các ấn tượng dân gian số ở Việt Nam và một số nước khác nhằm làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam – Đó là mục đích của cuốn sách này.
Sách gồm những nội dung: Ấn tượng số 100 và cách nhìn về truyện “Nguồn gốc Rồng Tiên”; Số 7 ấn tượng của đạo Phật; Cặp số 3, 7 và quan niệm 3 hồn, 7 vía, 9 vía; Số 3 với ấn tượng bất thành; Số 9 thần bí và kỳ lạ; Ấn tượng các số: số 3… số 5… số 36… số 4, 8…; Phép đếm can chi, lịch can chi với con số trúc và chu kỳ sinh học của con người; Căn nhà Việt Nam và phép luận số trong dân gian; Ấn tượng các ngày lễ, tết trùng nhật; Thuật số luận (dùng con số giải thích tính cách con người); Toán mệnh (dùng con số giải thích vận mệnh con người); Những con số hạnh phúc (dùng con số giải thích hạnh phúc hôn nhân); Tự chữa bệnh bằng con số…

Cuốn sách này giới thiệu những nội dung chính sau:

  • Phần 1: Ấn tượng các con số.
  • Phần 2: Con số với tục ngữ, thành ngữ, ca dao Việt Nam.
  • Phần 3: Con số với đời sống dân gian.
  • Phần 4: Tự chữa bệnh bằng con số. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Minh họa sách (in năm 2005, dày 500 trang)