Nghệ thuật Chăm pa – Câu chuyện của những pho tượng cổ

250,000 200,000

Tác giả Ngô Văn Doanh

In năm 2016, NXB Thế giới

Khổ lớn, in màu

 

Còn hàng

Nghệ thuật Chăm pa – Câu chuyện của những pho tượng cổ

250,000 200,000