Nghiên cứu lý luận phê bình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam …

150,000 100,000

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Việt Trung (Chủ biên)

Biên tập: Trần Thị Vân Trung

Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm

Số trang: 520 trang

Giá bìa: Sách Nhà nước đặt hàng

Loại bìa: Bìa cứng

Năm xuất bản: 2013

Còn hàng

Nghiên cứu lý luận phê bình Văn học dân tộc thiểu số Việt Nam …

150,000 100,000