Người Nhật quản lý sản xuất như thế nào?

150,000 120,000

Sách do GS người Mỹ biên soạn để học tập kinh nghiệm Nhật

In năm 1993, dày 350 trang

Còn hàng

Người Nhật quản lý sản xuất như thế nào?

150,000 120,000