Nguyễn Đức Khuynh – Người phục chế sách cổ tài hoa

Vốn là cử nhân kinh tế và cử nhân nghệ thuật, có tài hội họa – thư pháp, biểu diễn các loại nhạc cụ… tất cả đều có thể đem lại danh tiếng tiền bạc cho cuộc sống của mình, nhưng Nguyễn Đức Khuynh lại chọn một nghề rất đặc biệt: Phục chế sách cũ, đóng bìa sách cổ. Không chỉ thế mà chàng nghệ nhân này đã nâng tầm phục chế sách thủ công thành đẳng cấp tuyệt mĩ hiếm có hiện nay.