Nhân điện, những phát hiện và ứng dụng

200,000 150,000

  • Nhân Điện-Những Phát Hiện Và Ứng Dụng
  • NXB Vă Hóa Thông Tin 1994
  • Nguyễn Đình Phư
  • 250 Trang

Còn hàng

Nhân điện, những phát hiện và ứng dụng

200,000 150,000