Thiết Kế Bao Bì – Từ Ý Tưởng Đến Sản phẩm

185,000 150,000

  • Thiết Kế Bao Bì Từ Ý Tưởng Đến Sản Phẩm
  • NXB Bách Khoa 2023
  • Sandra A. Krasovec

Còn hàng

Thiết Kế Bao Bì – Từ Ý Tưởng Đến Sản phẩm

185,000 150,000