Con đường phi thường của Đặng Tiểu Bình

120,000

  • Tác giả: Lộ Tiểu Khả
  • Người dịch: Nguyễn Vǎn Nghi – Phan Quốc Bảo
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 2001
  • Số trang: 450

Hết hàng