Chìm nổi (Bí mật Tưởng Giới Thạch)

150,000

Số trang: 619 trang,

bìa cứng khổ 13*19,

NXB Văn Hóa Thông Tin 2001.

Người biên dịch: Dương Thu Ái

Viết về Tưởng Giới Thạch với hơn 50 bí mật về cuộc đời ông, sách dịch từ tiếng Trung, tham khảo nhiều nguồn tư liệu đông tây

Còn hàng

Chìm nổi (Bí mật Tưởng Giới Thạch)

150,000