Nhà thương điên thế kỷ

100,000 60,000

  • Tác giả: Armed Madhouse
  • Người dịch: Sơn Nam
  • Nhà xuất bản: Nxb Công an nhân dân
  • Khối lượng: 520.00 gam
  • Định dạng: Bìa mềm
  • Kích thước: 16×24 cm
  • Ngày phát hành: 09/2008
  • Số trang: 400

Còn hàng

Nhà thương điên thế kỷ

100,000 60,000