Nguyễn Cao Kỳ Trở Về Đất Mẹ

150,000 100,000

  • Tác giả: Lý Nhân
  • Nhà xuất bản: Nxb Công an nhân dân
  • Khối lượng: 280.00 gam
  • Kích thước: 14,5×20,5 cm
  • Ngày phát hành: 01/2007
  • Số trang: 272

Còn hàng

Nguyễn Cao Kỳ Trở Về Đất Mẹ

150,000 100,000